Materie Uit de context Zie je wel(?)

Fotografie

Alles en iedereen bestaat uit oorspronkelijk uit dezelfde energie en materie en is daardoor onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ook onze gedachten, emoties en fysieke prikkels zijn niet los van elkaar. Alles wat is; is. We hoeven er niet meer van te maken: soms benoemen of laten zien wat er is, soms zwijgen.

 

Uit de context

Het lichaam als primair middel om de wereld te begrijpen.

Zintuiglijke waarneming, intuïtie en bewustzijn.

 

Aan de inhoud van deze pagina wordt momenteel gewerkt.