Materie Uit de context Zie je wel(?)

Minder zicht, meer inzicht

‘Ik stortte me in de substantie ruimte, maar ik herkende die situatie niet, omdat ze niets bekends meer bevatte. Op dat moment was er een soort instinct dat mij van richting deed veranderen. Ik begon dichterbij te kijken, maar ging daarbij niet dichter naar de dingen toe, maar naar mijzelf.

Ik begreep niet wat er (met mij) aan de hand was, het was zo volledig in tegenspraak met wat ik de mensen hoorde zeggen. Ik begreep er niets van, maar dat deed er niets toe, want ik ‘leefde het', citaten uit Het teruggevonden licht van Jacques Lusseyran.

Zie je wel(?)

Op deze pagina ziet u foto's waarbij Jofke beelden heeft gemanipuleerd, geïnspireerd op de vervormde visuele wereld van mensen met een oogafwijking.