Organisch Portret en model

Mijn model van de geest

Door ons bewustzijn hebben we het vermogen te zien in wat voor situatie we verkeren.
Als we alleen zien wat we kennen, hoe kunnen we dan ooit iets nieuws zien?
Iedereen kijkt vanuit een ander perspectief naar de dingen. De mogelijkheid tot ontwikkelen zit in kijken vanuit een breder/ ander perspectief.

Kunst is een vorm kiezen waarmee je verwijst naar iets omvangrijkers, en dit met een ruimere interpretatie dan gebruikelijk.

Portret en model

Je accepteert wat je ziet, omdat je toch wakker denkt te worden. Maar wat je ziet is misschien wel de realiteit.